0975893117 c12viethong.bacquang@hagiang.edu.vn
Văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
426: /HD-SGDĐT HƯỚNG DẪN Tổ chức dạy học môn Tiếng Anh, Tin học cấp tiểu học 24/10/2022
431: /TB-SGDĐT Thông báo kết quả đối thoại Sở và Giáo viên 27/10/2022
6689/QĐ- UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh sách phân hạng trường đối với các đơn vị trường học trực thuộc UBND huyện năm học 2022-2023 27/10/2022
6689/QĐ- UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh sách phân hạng trường đối với các đơn vị trường học trực thuộc UBND huyện năm học 2022-2023 27/10/2022
118/QĐ-PGDĐT QĐ thành lập Đoàn cán bộ, GV, tổ hỗ trợ GV tham gia Hội thi GV chủ nhiệm giỏi THCS
281 Cv đảm bảo các điều kiện tổ chức các hoạt động giáo dục tại các trường 12/08/2021
323/PGD-CM CV triển khai tháng cao điểm ATGT cho học sinh đến trường 10/09/2021
357/PGD-CM CV Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học, năm học 2021-2022 29/09/2021