0975893117 c12viethong.bacquang@hagiang.edu.vn

Văn bản

Thông báo kết quả đối thoại Sở và Giáo viên

Đăng ngày: 28/10/2022
Số/Ký hiệu 431: /TB-SGDĐT
Đơn vị ban hành Văn bản
Ngày ban hành 27/10/2022
Ngày có hiệu lực
Trích yếu THÔNG BÁO Kết quả Hội nghị đối thoại giữa Giám đốc Sở GD&ĐT với cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo
Tải xuống